3. EMMONIMETR 45253. EMMONIMETR 4525

Miarka siatkowa służy do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami na powierzchni max 5x4 cm.
Dokładność pomiaru 0,25mm (250 mikronów).

foto

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer