4-5. EMMONIMETR 1205 KR / 6545KR – dwie miarki połączone.4-5. EMMONIMETR 1205 KR / 6545 KR – dwie miarki połączone.

4. EMMONIMETR 1205
Miarka siatkowa służy do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami na powierzchni 26 mm x 51mm, > 1 x 2 cala z podziałką brzegową 1/16 cala.
Dokładność pomiaru 0,05mm (50 mikronów). Ze względu na zastosowaną gęstą siatkę pomiarową konieczne jest użycie mikroskopu lub szkła powiększającego >30x.
Zastosowano różne położenie linii mierniczych. Takie naprzemienne ich rozmieszczenie ułatwia odczyt wartości, nie powoduje efektu zlewania się linii oraz skraca czas wyszukiwania punktów i pomiaru.

foto

5. EMMONIMETR KR
W prawym górnym rogu umieszczono dodatkową miarkę specjalnie dedykowaną do badania nadruków typograficznych znaczków polskich wydania przedrukowego tzw. „krakowskiego” z 1919r.
Służy ona do precyzyjnego pomiaru wysokości samego nadruku, jak i odległości pomiędzy I i II wersem i rombem.

Więcej szczegółowych informacji o badaniach tych nadruków w literaturze przedmiotu. Np.: Michael Lenke: Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919. Quickborn/Elbe, im April 1919. Przykładowy sposób pomiaru pokazano na fot. 10.

foto

EMMONIMETR 1205 KR
Dostępny jest także jako samodzielna miarka wielkości karty kresytowej: EMMONIMETR 6545KR

foto

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer