2. DZIURKOMIERZ.2. DZIURKOMIERZ

Miarka kołowa służy do pomiaru wielkości otworu perforacyjnego.
Zakres wielkości pomiaru od 0,7 mm do 2 mm. Skok pomiaru co 0,1 mm.
Mierzony otwór przykładamy do najbardziej pasującego okręgu, połowy okręgu.
W zależności od percepcji mierzącego możemy użyć różnych kolorów.

foto

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer