Prawidłowy pomiar perforacji.fotoPrawidłowy pomiar perforacji.

1A.
Pomiar obiektu na PERFOMETRZE.
Dla wygody, przejrzystości i szybkość pomiaru należy umieścić PERFOMETR w lub na białej powierzchni dołączonej ochronnej plastikowej kieszeni.

Pierwszy otwór mierzonego obiektu należy umieścić centralnie na łezce w taki sposób, aby jasny środkowy punkt łezki był równo oddalony od lewego, prawego i dolnego brzegu otworu perforacyjnego (fot. 2,3,4).

Z każdym kolejnym otworem postępujemy podobnie. W przypadku gdy w kolejnych otworach jasny punkt nie znajduje się centralnie między ząbkami to badany obiekt przesuwamy w górę lub dół miarki, aż do momentu gdy wszystkie jasne otwory będą położone centralnie.

Wartość pomiaru odczytujemy z kolumny z lewej strony.

foto

W sytuacji gdy NIE MOŻNA dopasować na całej szerokości ząbkowania (max 50mm) do odpowiedniej wartości, należy porównać wartości umieszczone wyżej i niżej.
Następnie wybrać najbardziej skrajny ząbek pasujący do swojego miejsca w jednej z dwóch perforacji i odczytać odpowiednią wartość
(fot. 5,6,7,8).

foto

1B.
Pomiar obiektu pod PERFOMETREM

Dotyczy to obiektów znajdujących na stałe na większych powierzchniach, bez możliwości ich rozdzielenia np. znaczek naklejony na kopercie (fot. 9).
W tym wypadku sam pomiar może wydawać się dosyć utrudniony, ale otrzymany dokładny wynik wynagradza trudności.

Podczas tego pomiaru postępujemy analogicznie. Tutaj zalecamy użycie końca łezki.
Koniec pierwszej łezki powinien znaleźć się po środku ząbka. Z kolejnym ząbkiem postępujemy podobnie. Itd.

foto

PERFOMETR Dodatkowe informacje.
Dla wygodniejszego wyszukiwania pomiarów i często używanych wartości, ząbkowania całkowite od 9 do 17 zostały umieszczone na ciemniejszym tle.
Ponadto dla ułatwienia zliczania ząbkowania co 10-ta łezka ma jasny kolor (fot.9).
W PERFOMETRZE kolorowym zastosowano odpowiednio: tło żółte i łezki czerwone.
W odległości 20 mm od lewego brzegu umieszczono pionową linię pokazującą klasyczny zakres pomiaru.
W wersji kolorowej linia ta jest czerwona.

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer