1. PERFOMETR 1/8 *1 .PERFOMETR 1/8 *

Przyrząd pomiarowy do mierzenia perforacji znaczków (popularnie nazwany jest ząbkomierzem).
Składa się z 76 miarek.
Łączny zakres pomiaru: od 8 1/2 do 17 7/8.
Służy do mierzenia gęstości otworów w przedmiocie
przeperforowanym z rozdzielczością rzędu 1/8 otworu
na odcinku do 50 milimetrów (5 centymetrów).
PERFOMETR został wykonany z przezroczystego materiału.
W dotychczas obowiązującej metodologii przyjęto pomiary
ilości otworów na długości 20 mm z podziałką co 1/4 .

PERFOMETR zapewnia pomiar z wielokrotnie większą dokładnością, ponieważ zastosowano w nim:
- dwukrotnie dokładniejszą podziałkę: 1/8,
- obiekt w kształcie kropli,
- dodatkowy jaśniejszy punkt w celu precyzyjnej kalibracji pomiaru.
Ponadto znacznie zwiększono zakres pomiarowy z 20 do 50 mm.
Tego typu zwiększenie i doprecyzowanie skali pomiaru zwiększyło
skokowo ich dokładność, co z kolei przyczyniło się
do znacznego zminimalizowania interpretacji wyników.

Z lewej strony miarki umieszczone są wartości liczbowe pomiaru ze skokiem co 1/8.
Obok klasycznych (podstawowych) wartości pomiaru 1/4, 1/2, 3/4
znajdują się nowe wartości 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8
(puste miejsce przyjmuje wartość całkowitą).
W wersji kolorowej miernika wartości klasyczne pokazane są w kolorze czerwonym.

foto


PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer