PERFOMETR 1/8 ochrona prawna. Parametry.EMMONI zastrzega, że wyniki pomiarów uzyskane za pomocą miarki PERFOMETR nie mogą być podstawą żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

PERFOMETR * Miarka powyższa podlega ochronie prawnej.
1. Zgłoszono jako wynalazek P.438907 w Urzędzie Patentowym RP
2. Zarejestrowany wzór wspólnotowy 008681795-0001:0002 . Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
3. Zgłoszono jako wzór przemysłowy DM/216832 w Kanadzie, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Meksyku, Norwegii, Rosji, Ukrainie, USA.
4. Zgłoszono jako wzór przemysłowy 2021306836535 w Chinach (a dokładniej "w Chińskiej Krajowej Administracji ds. Własności Intelektualnej").

Oferowany egzemplarz PERFOMETRU zabezpieczony hologramem został wykonany z identycznych materiałów, przy pomocy tych samych urządzeń i tej samej technologii montażu jak WZORCOWY PERFOMETR, który posiada Świadectwo Wzorcowania wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu. Nr świadectwa WM/1669-1/2021.

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer