9. Czarne pole dla znaków wodnych.9. Czarne pole dla znaków wodnych.

Ułatwia i zwiększa kontrast podczas odczytu znaków wodnych

foto

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer