7 i 8. Miarka centymetrowa. Miarka calowa.7 i 8. Miarka centymetrowa. Miarka calowa.

Miarka ta składa się z sześciu poziomów pomiaru:
5mm; 1mm; 0,5mm; 0,25mm; 0,2 mm; 0,1mm (100 mikronów).

Dla wartości od 0,20 (200 mikronów) do 0,10 (100 mikronów) zalecane jest użycie lupy >10x.

Miarka calowa z zakresem pomiaru do 7 3/4 cala.
Dokładność 1/64 cala.

foto

PERFOMETR - Ząbkomierz - Perforation gauge - Zähnungsschlüssel - Odontomètre - Odontómetro - Odontometro - Зубцемі́р - Зубцаме́р - Зубцеме́р - Fogazatmérő - Tandingmeter - Zoubkoměr - Zúbkomer